เกี่ยวกับบริษัท

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เอ็ม & อี ดั้คติ้ง จำกัด M & E Ducting Co.,Ltd. ผู้เริ่มก่อตั้งมี 3 ท่าน คือ คุณวัชรินทร์ ปานกลาง คุณธีรพงศ์  นวลค่า และคุณอานันต์  สีทั่ว และทีมงานวิศวกรและทีมช่างมากประสบการณ์

โดยเริ่มกิจการจดทะเบียนวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานที่ประกอบการ 27/64 ม.4 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150