ท่อลมส่งผลิตจากสแตนเลส

งานท่อส่งลม ผลิตจากสแตนเลส Stainless Steel Sheet

  • วัสดุ

ใช้สแตนเลสแผ่นเรียบ ความหนาของแสตนเลสขึ้นอยู่กับขนาดของท่อที่ผลิต

ขนาดท่อ
Duct Size
No. Thickness.
(mm.)
0″ – 12″ 25 0.50
13″ – 30″ 23 0.60
31″ – 54″ 22 0.70
55″ – 84″ 20 0.90
85″ – UP” 18 1.20

* หมายเหตุ – ตามมาตราฐาน SMACNA หรือตามที่ลูกค้าต้องการ

  • ขั้นตอนการผลิต

1. การตัดแสตนเลสแผ่นเรียบ ให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ

ตัดแสตนเลสแผ่นเรียบ

รูปภาพประกอบ

ตัดแสตนเลสแผ่นเรียบ

รูปภาพประกอบ

2. รีดร่องสแตนเลสเพื่อทำให้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น และความสวยงาม

รีดร่องสแตนเลส

รูปภาพประกอบ

รีดร่องสแตนเลส

รูปภาพประกอบ

3. การรีดตะเข็บ และรีดหน้าแปลน TDC 1 เพื่อการประกอบท่อให้มีความแข็งแรงมั่นคง โดยการยึดกันด้วยตะเข็บ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

4. การพับท่อขึนรูป ด้วยเครื่องพับ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

5. การประกอบท่อ หุ้มข้อต่อให้พร้อมสำหรับการติดตั้ง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

6. การหุ้มฉนวน ( Instulation )

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

– หุ้มใยแก้ว ( FiberGlass Insulation )

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

– หุ้มยางดำ (close cell )

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

*หมายเหตุ
– การผลิตท่อส่งลมจะผลิตตามแบบ หรือที่ลูกค้าต้องการ ในมาตรฐานการผลิต SMACNA
– การหุ้มฉนวน จะหุ้มท่อส่งลมเย็น (Supply Air Duct) และท่อลมกลับ (Return Air Duct)

  • ขั้นตอนการบริการติดตั้ง

1. การติดตั้งซับพอร์ต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

2. การต่อท่อเพื่อขึ้นติดตั้ง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

3. การติดตั้งท่อลม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

4. การติดตั้งหัวจ่าย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

  • ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *