ท่อลมส่งผลิตจากสังกะสี

งานท่อลมส่งผลิตจากสังกะสี Gravanized Steel Sheet

  • วัสดุ

ใช้สังกะสีแผ่นเรียบ ความหนาสังกะสีขึ้นอยู่กับขนาดของท่อ ความหนาสังกะสีผลิตตามมาตรฐานดังนี้

ขนาดท่อ
Duct Size
USG
No.
Thickness.
(mm.)
BWG
No.
Thickness.
(mm.)
0″ – 12″ 26 0.55 26 0.45
13″ – 30″ 24 0.66 24 0.55
31″ – 54″ 22 0.80 22 0.66
55″ – 84″ 20 1.00 20 0.80
85″ – UP” 18 1.24 18 1.00

* หมานเหตุ – การผลิตท่อส่งลมจะผลิตตามแบบ หรือที่ลูกค้าต้องการ ในมาตรฐานการผลิต SMACNA

  • ขั้นตอนการผลิต

1. การตัดสังกะสีแผ่นเรียบ ให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ

ตัดสังกะสีแผ่นเรียบ

รูปภาพประกอบ

ตัดสังกะสีแผ่นเรียบ

รูปภาพประกอบ

2. รีดร่องสังกะสีเพื่อทำให้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น และความสวยงาม

รีดร่องสังกะสี

รูปภาพประกอบ

รีดร่องสังกะสี

รูปภาพประกอบ

3. การรีดตะเข็บ และรีดหน้าแปลน TDC 1 เพื่อการประกอบท่อให้มีความแข็งแรงมั่นคง โดยการยึดกันด้วยตะเข็บ

รีดตะเข็บ และรีดหน้าแปลน TDC 1

รูปภาพประกอบ

รีดตะเข็บ และรีดหน้าแปลน TDC 1

รูปภาพประกอบ

4. การพับท่อขึนรูป ด้วยเครื่องพับ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

5. การประกอบท่อ หุ้มข้อต่อให้พร้อมสำหรับการติดตั้ง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

6. การหุ้มฉนวน ( Instulation )

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

– หุ้มใยแก้ว ( FiberGlass Insulation )

หุ้มใยแก้ว ( FiberGlass Insulation )

รูปภาพประกอบ

หุ้มใยแก้ว ( FiberGlass Insulation )

รูปภาพประกอบ

– หุ้มยางดำ (close cell )

หุ้มยางดำ (close cell )

รูปภาพประกอบ

*หมายเหตุ
– การผลิตท่อส่งลมจะผลิตตามแบบ หรือที่ลูกค้าต้องการ ในมาตรฐานการผลิต SMACNA
– การหุ้มฉนวน จะหุ้มท่อส่งลมเย็น (Supply Air Duct) และท่อลมกลับ (Return Air Duct)

  • ขั้นตอนการบริการติดตั้ง

1. การติดตั้งซับพอร์ต

ติดตั้งซับพอร์ต

รูปภาพประกอบ

ติดตั้งซับพอร์ต

รูปภาพประกอบ

2. การต่อท่อเพื่อขึ้นติดตั้ง

ต่อท่อเพื่อขึ้นติดตั้ง

รูปภาพประกอบ

ต่อท่อเพื่อขึ้นติดตั้ง

รูปภาพประกอบ

3. การติดตั้งท่อลม

ติดตั้งท่อลม

รูปภาพประกอบ

ติดตั้งท่อลม

รูปภาพประกอบ

4. การติดตั้งหัวจ่าย

การติดตั้งหัวจ่าย

รูปภาพประกอบ

การติดตั้งหัวจ่าย

รูปภาพประกอบ

  • ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

รูปภาพประกอบ

ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

รูปภาพประกอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *